جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص کارگاه های مرکز تحقیقات ارتقاء سلامت با شماره تلفن 86704757-021 تماس حاصل فرمائید. 

 

  • کارگاه های سال 1402 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • مجموعه کارگاه های زمستانه (سال 1401)

  • مجموعه کارگاه های تابستانه (سال 1401)

 

  • مجموعه کارگاه های سال 1400

 

 

  • مجموعه کارگاه های سال 1398
Template settings