دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آموزش
  • پژوهش
  • کارشناسان
  • همکاران مرکز تحقیقات
  • شورای عالی مرکز

بایگانی بخش

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 7 | تعداد کل بازدید های مطالب: 487 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
شنبه ۱ دی ۱۳۹۷ -

اعضا شورای عالی مرکز

img_yw_news
جمعه ۳۰ آذر ۱۳۹۷ -

اعضای هیات علمی پژوهشی مرکز

img_yw_news
جمعه ۳۰ آذر ۱۳۹۷ -

رئیس مرکز تحقیقات

img_yw_news
جمعه ۳۰ آذر ۱۳۹۷ -

اهداف

img_yw_news
جمعه ۳۰ آذر ۱۳۹۷ -

رسالت

img_yw_news
جمعه ۳۰ آذر ۱۳۹۷ -

اصول و ارزش ها

img_yw_news
جمعه ۳۰ آذر ۱۳۹۷ -

چشم انداز